INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

Banner_Informació Institucional

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona  és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica i capacitat plena per al compliment dels seus fins públics i privats, amb la finalitat de prestar serveis als seus col·legiats i col·legiades i al sector de la construcció en el qual desenvolupen les seves funcions, d’ordenar, representar i defensar la professió d’arquitecte tècnic, vetllar, promoure i impulsar l’activitat de la professió respecte als interessos i necessitats de la societat, i participar en els òrgans consultius de l’Administració.

 

FUNCIONS PÚBLIQUES

ACCÉS AL DOCUMENT:
pdf

 

JUNTA DE GOVERN

President: Adolf Quetcuti Carceller

Vicepresidenta: Yolanda Fernández Vázquez

Secretari: Francesc Xavier Llorens Gual

Tresorer: José Luis Hernández Osma

Comptadora: Gemma Blanch Dalmau

Vocal 1: Marià Montoro Perelló

Vocal 2: Jordi Roig Rodamilans

Vocal 3: Pere Vinaixa Clariana

Vocal 4: Júlia Oriol Pasano

Vocal 5: Marc Anglès Pascual

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

GERÈNCIA Pablo Fdez. de Caleya Dalmau
SECRETARIA

Atenció al col·legiat

Registre i gestió d’expedients

Activitats socioculturals

Míriam Ferrer Fernández

Dora Llaberia Fernández

VISATS Carme Vallverdú Arbós

Eva Larraz Holguin

Josep Anguera Cubells

GABINET TÈCNIC

Borsa de treball. Servei d’inspecció

Ramón Rebollo Martín

Josep Anguera Cubells

COMPTABILITAT Joan Sáenz Ortega
FORMACIÓ Meritxell Gispert Bardolet
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ Lluís Roig Alonso
COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS

Publicacions tècniques i culturals

Butlletins electrònics, revista col·legial i xarxes socials

 

Eva Larraz Holguin

INFORMÀTICA

Assistència Informàtica

Jaume Cabré Rodríguez
SERVEIS EXTERNS

Assegurances

Patrocini i publicitat

Meritxell Gispert Bardolet
MANTENIMENT

Lloguer d’equips

Angelina Guspí Dalmau

Joan Sáenz Ortega

Comments are closed.