INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

Banner_Informació Institucional

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona  és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica i capacitat plena per al compliment dels seus fins públics i privats, amb la finalitat de prestar serveis als seus col·legiats i col·legiades i al sector de la construcció en el qual desenvolupen les seves funcions, d’ordenar, representar i defensar la professió d’arquitecte tècnic, vetllar, promoure i impulsar l’activitat de la professió respecte als interessos i necessitats de la societat, i participar en els òrgans consultius de l’Administració.

FUNCIONS PÚBLIQUES

ACCÉS AL DOCUMENT:
pdf

JUNTA DE GOVERN

President: Adolf Quetcuti Carceller

Vicepresidenta: Yolanda Fernández Vázquez

Secretari: Francesc Xavier Llorens Gual

Tresorer: Jordi Roig Rodamilans

Comptadora: Gemma Blanch Dalmau

Vocal 1: Marià Montoro Perelló

Vocal 2: Marc Anglès Pascual

Vocal 3: Pere Vinaixa Clariana

Vocal 4: Júlia Oriol Pasano

Vocal 5: Ivan Fernández Pino

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

GERÈNCIA Pablo Fdez. de Caleya
SECRETARIA

Atenció al col·legiat i assessorament

Registre i gestió d’expedients

Relacions Institucionals

Activitats socioculturals

Míriam Ferrer

Dora Llaberia

Angelina Guspí

VISATS Josep Anguera

Ramón Rebollo

Eva Larraz

GABINET TÈCNIC

Borsa de treball. Servei d’inspecció

Ramón Rebollo

Josep Anguera

COMPTABILITAT Joan Sáenz
FORMACIÓ Meritxell Gispert
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ Lluís Roig
SERVEI DE COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS

Publicacions tècniques i culturals

Butlletins electrònics i xarxes socials

Revista TAG

Eva Larraz
INFORMÀTICA

Assistència Informàtica

Jaume Cabré
SERVEIS EXTERNS

Assegurances, patrocinis, lloguer d’espais i publicitat

Meritxell Gispert
MANTENIMENT

Lloguer d’equips

Angelina Guspí

Joan Sáenz

Comments are closed.