INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

Banner_Informació Institucional

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona  és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica i capacitat plena per al compliment dels seus fins públics i privats, amb la finalitat de prestar serveis als seus col·legiats i col·legiades i al sector de la construcció en el qual desenvolupen les seves funcions, d’ordenar, representar i defensar la professió d’arquitecte tècnic, vetllar, promoure i impulsar l’activitat de la professió respecte als interessos i necessitats de la societat, i participar en els òrgans consultius de l’Administració.

FUNCIONS PÚBLIQUES

ACCÉS AL DOCUMENT:
pdf

JUNTA DE GOVERN

President: Francesc Xavier Llorens Gual

Vicepresidenta: Maria Teresa Solé Vidal

Secretari: José Ignacio Cacho Cervelló

Tresorer: Pere Vinaixa Clariana

Comptador: Albert Canals Galofré

Vocal 1: Josep Dalmau Cartañá

Vocal 2: Ferran Ferré Casaprima

Vocal 3: Aleix Sanz Capdevila

Vocal 4: Elena Pellicer Casajuana

Vocal 5: Judith Torrente Torrente

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

GERÈNCIA Pablo Fdez. de Caleya
SECRETARIA

Atenció al col·legiat i assessorament

Registre i gestió d’expedients

Relacions Institucionals

Activitats socioculturals

Míriam Ferrer

Dora Llaberia

 

VISATS Josep Anguera

Ramón Rebollo

Eva Larraz

GABINET TÈCNIC

Borsa de treball. Servei d’inspecció

Ramón Rebollo

Josep Anguera

COMPTABILITAT Joan Sáenz
FORMACIÓ Meritxell Gispert
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ Lluís Roig
SERVEI DE COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS

Publicacions tècniques i culturals

Butlletins electrònics i xarxes socials

Revista TAG

Eva Larraz
INFORMÀTICA

Assistència Informàtica

Jaume Cabré
SERVEIS EXTERNS

Assegurances, patrocinis, lloguer d’espais i publicitat

Meritxell Gispert
MANTENIMENT

Lloguer d’equips

Joan Sáenz

Comments are closed.