PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA

En compliment de la Llei 19/13, de 9 de desembre, i Llei 19/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, aquest portal té com a finalitat l’ampliació i reforç de la transparència de l’activitat col·legial, garantint el dret d’accés a la informació relativa al Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona (COAATT).

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

Informació institucional, funcions públiques, Junta de Govern i Estructura Administrativa.

+ informació

 

 

NORMATIVA APLICABLE

NORMATIVA APLICABLE

Accediu a tota la normativa aplicable al COAATT.

+ informació

 

 

CONVENI COL·LECTIU

CONVENI COL·LECTIU

Consulta els convenis col·lectius del COAATT.

+ informació

 

 

ACTIVITATS I DADES ECONÒMIQUES

ACTIVITATS I DADES ECONÒMIQUES

Accediu a l’arxiu de les memòries anuals del COAATT.

+ informació

 

 

ACCIÓ DE GOVERN DEL COAATT

ACCIÓ DE GOVERN DEL COAATT

Consultar l'acció de govern col·legial.

+ informació

 

 

EMPRESES DEL GRUP

EMPRESES DEL GRUP

Consultar el llistat d’empreses que el COAATT forma part.

+ informació

 

 

SERVEIS COL·LEGIALS

SERVEIS COL·LEGIALS

Accedir als serveis col·legials del COAATT.

+ informació

 

 

PETICIÓ D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

PETICIÓ D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Sol·licita qualsevol informació del COAATT.

+ informació